lundi 13 juin 2016

Verticale ... et l'espace

В церкви Св Мартина, КандСен-Мартен, Франция